مشاوره دتکتور

کابل دتکتور یک سنسور حرارتی خطی میباشد که بر روی سینی کابلها و یا در روی سقف با آ ی بولت مخصوص متصل میگردد و ابتدا وانتهای آن زون باکس مخصوصی(جعبه تقسیم)قرار می گیرد و به پنل  مخصوص خودش به نام زون ماژولzone Module  متصل می گردد  و نوع آدرس پذیر و هوشمند آن قابلیت آدرس دهی به صورت دقیق و متر به متر را به روی زون ماژول دارد.

 

مشاور ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس
09194782491
02166233275


منبع این نوشته : منبع